Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming van kracht geworden.
Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor onze vereniging betekent dit o.a. dat we als bestuur de privacy moeten waarborgen op persoonsgegevens.
Dat wil zeggen alle data ( gegevens ) die herleidbaar zijn tot een persoon.
Hieronder vallen,
– Voor en achternamen
– Geslacht
– Adressen
– Telefoonnummers
– E- mail adressen
– Bankrekeningnummers
– Foto’s op onze website van personen en/of evenementen gerelateerd aan onze bridgeclub

Het bestuur heeft gekozen voor de volgende maatregelen.
1 alle berichten van onze vereniging worden via E mail met BCC, dan wel per post verzonden.
2 Foto’s worden alleen nog op de website gepubliceerd met toestemming van de betrokkenen.
3 alleen het bestuur ( m.n. de penningmeester en/of een eventuele vervanger ) heeft zicht op bankrekeningnummers
bij het betalen van de clubcontributie. Heeft u hier moeite mee, dan kunt u er ook voor kiezen de clubcontributie
contant te betalen.
4 Het bestuur draagt er zorg voor dat bij het beƫindigen van uw clublidmaatschap uw gegevens uit de bestanden worden
verwijderd.

In verband met het werkbaar maken van bovenstaande procedure zal op onze competitieavond een lijst present zijn waarop u uw naam en handtekening kunt plaatsen waarbij u akkoord gaat met:
1 Het toegankelijk maken van uw gegevens op de website van bridgeclub bc De Hooypolder, en bij het verspreiden van de uitslagen
m.b.t. de competitierondes.
2 Het plaatsen van aan de bridgeclub gerelateerde foto’s op de website.
3 Het gegeven dat u als lid de gegevens uit de ontvangen bestanden zorgvuldig en als vertrouwelijk behandelt.

Invallers zullen worden benaderd voor het tekenen van bovenstaande akkoord.
In het aanmeldingsformulier van de bridgeclub wordt opgenomen dat nieuwe leden instemmen en tekenen met bovenstaande.

  • 930Dit bericht:
  • 55741Totaal aantal bezoekers:
  • 46Bezoekers vandaag:
  • 55Bezoekers per dag:
  • 0Bezoekers nu online: