Regels bij verhindering

Bij verhindering dient men zelf voor een invaller te zorgen.  (Zie invallerlijst.)

a. Leden, die verhinderd zijn te spelen op een competitieavond dienen zich uiterlijk om 12.00 uur die dag af te melden bij de wedstrijdleider. Wanneer de wedstrijdleider niet bereikbaar is, dient men zich af te melden bij de voorzitter.
b. Afmeldingen i.v.m vakanties e.d dienen vooraf aan de wedstrijdleider te worden medegedeeld.
c. Is één van de spelers verhinderd, dan is een invaller toegestaan. Dit kan een lid van de vereniging of een bekende invaller of gastspeler zijn. Is een heel paar verhinderd, dan geldt dezelfde regel.
d. In geval van verhindering zorgt in eerste instantie de speler zelf voor een invaller of een invallend paar. Mocht dit niet lukken dan geeft men dit zo spoedig mogelijk –doch uiterlijk voor 12.00 uur van de betreffende speelavond- door aan de wedstrijdleider.
e. Indien er geen invallende paren beschikbaar zijn, zal er in de betreffende lijn met een stilzittafel gespeeld worden. Indien er in meerdere lijnen een stilzittafel ontstaat, kan de wedstrijdleiding beslissen het aantal stilzittafels tot een minimum te beperken door aanvulling vanuit de lagere lijnen door te voeren. Als aanvullend paar fungeert het paar dat in de totaal stand tot de avond van de aanvulling de score van 50% het dichtst benadert. Indien een paar door de wedstrijdleider wordt verzocht, in een andere lijn in te vallen, behoudt dit paar voor de eigen lijn de in de andere lijn behaalde score, mits deze niet lager is dan het gemiddelde behaald in de gespeelde en nog te spelen wedstrijden in de eigen lijn.
f. Indien men ruim van tevoren weet dat men op een bepaalde avond verhinderd is, wordt verwacht dat men dat op de absentielijst noteert.
g. Indien in twee partnerships, die in dezelfde lijn spelen, er een verhinderd is, kan de wedstrijdleider de twee overgebleven partnes samen laten spelen. Hun score zal voor de beide partnerships gelden.
h. Is men niet tijdig aanwezig op een speelavond, dan wordt geacht dat een te laat komend paar een gelijke score heeft behaald als het paar met de laagste score in die lijn van die competitieavond. (Bij overmacht kan contact worden opgenomen met de wedstrijdleider, welke hiervoor een passende oplossing probeert te vinden) Het (de) aanwezige paar (paren) waartegen de te laat komenden had(den) moeten spelen, krijgen een score van 50% voor de niet gespeelde spellen. Indien één persoon van een paar te laat komt en de wedstrijdleider heeft inmiddels een invaller gevonden, dan kan de te laat gekomen speler die competitieavond niet meer meespelen.

 

  • 225Dit bericht:
  • 55746Totaal aantal bezoekers:
  • 51Bezoekers vandaag:
  • 55Bezoekers per dag:
  • 1Bezoekers nu online: